Klanten

Startsein helpt inwoners uit verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld jongeren die op zoek zijn naar werk, mensen in een uitkeringssituatie of ouderen die werkloos zijn geworden en weer aan de slag willen. Je kunt jezelf aanmelden of contact opnemen met de wijkcoach om dit verder te bespreken.

Informatie voor klanten


Je zoekt werk en je wilt weten wat de werkmogelijkheden zijn en hoe je dit het beste kunt aanpakken. Maar het is vaak niet makkelijk om helemaal zelf werk te vinden dat prima bij je past. Daarom willen wij jou graag helpen bij het vinden en onderzoeken van de beschikbare mogelijkheden om aan het werk te komen.

Nadat je de eerste stap hebt gezet om hiermee aan de slag te gaan, zijn wij er om jou de komende zes maanden te helpen bij het vinden van werk wat bij je past. Samen zullen wij eerst bespreken wat je wilt en wat je kunt. Welke ervaring, kwaliteiten en talenten je hebt en hoe die verder ontwikkeld kunnen worden. Maar ook nagaan hoe zwakkere punten kunnen worden verbeterd.

Persoonlijk Activiteiten Plan


Met de kwaliteiten en ervaring als basis gaan we samen aan de slag met het opstellen van een actieplan. Dit zogenaamde Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) bevat de punten waaraan je de komende periode gaat werken en beschrijft de verschillende activiteiten die je gaat ondernemen op weg naar werk. Je krijgt intensieve ondersteuning van jouw persoonlijke begeleider en samen onderzoek je in regelmatige gesprekken wat je wilt en wat je kunt. Dat maakt het een stuk makkelijker om vragen te beantwoorden en oplossingen te bedenken. We kijken dan ook concreet naar mogelijke vervolgopleiding, het deelnemen aan een leer/werktraject of het vinden van een werkervaringsplek. Hierdoor wordt de kans op de arbeidsmarkt aanzienlijk versterkt.

De begeleiding en uitvoering van de activiteiten vinden bij voorkeur plaats in je eigen wijk omdat je hier vertrouwd bent en de nodige mensen kent die jou ook kunnen helpen in jouw zoektocht naar werk.

Naast de persoonlijke begeleidingsgesprekken is er ook een klantenforum beschikbaar waar klanten informatie kunnen krijgen en uitwisselen met elkaar. Hiernaast geven de begeleiders ondersteuning door online coaching en worden netwerkcontacten waarover de begeleider beschikt actief ingezet. Ook bestaat de mogelijkheid voor gezamenlijke bijeenkomsten waarbij ervaringen en ideeën worden uitgewisseld om elkaar hiermee verder te helpen.

Na afloop van het ontwikkeltraject wordt er een rapportage gemaakt van de behaalde resultaten, evaluatie en een advies voor het vervolg. Deze rapportage wordt eerst met jou besproken en na toestemming met het wijkteam en de gemeente.

Programma ontwikkeltraject

Deskundige begeleiders


Alle Startsein begeleiders hebben ruime ervaring en deskundigheid in het begeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt. Zowel naar loondienst bij een werkgever of om als zelfstandige (ZZP-er) aan het werk te gaan. Je krijgt een vaste begeleider zodat deze jouw ontwikkeling tijdens het traject zorgvuldig kan volgen en bewaken en die ook goed op de hoogte is van jouw persoonlijke situatie en hiermee rekening kan houden.

Wij helpen je graag op weg naar werk, maar om succes te hebben moet je ook hard werken en daarom moet je gemotiveerd zijn en initiatief tonen. Een hele uitdaging, maar zeker ook een mooie kans om met werken weer je eigen toekomst te bepalen en een eigen inkomen te verdienen.