Programma ontwikkeltraject

Het ontwikkeltraject van 6 maanden bestaat uit 3 fasen van 2 maanden. Eerst wordt samen een Persoonlijk Activiteiten Plan gemaakt. Daarna worden de marktmogelijkheden en praktijk opdrachten onderzocht. In de laatste fase gaat de klant in de praktijk aan de slag met opdrachten om kennis en ervaring op te doen.

Programma van het ontwikkeltraject ‘op weg naar werk’

Ontwikkeltrajectfase 1


1. Oriëntatiefase:
2 maanden

→ inhoudelijk: competenties, ervaring, werkmogelijkheden

→ marktgericht: netwerkmogelijkheden en praktijkoriëntatie

Uitvoering activiteiten


Maand 1 → Ontwikkelen Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP)
– 8 dagdelen situatie beschrijving met sterkte zwakte analyse, verwachtingen en kansen voor deelname aan werkverbanden
– 8 dagdelen ontwikkelingsmogelijkheden voor versterken van persoonlijke en vaktechnische kwaliteiten en werkmogelijkheden

Maand 2 → Praktijkoriëntatie en netwerkmogelijkheden
-8 dagdelen praktijkoriëntatie met bedrijfs- en branchegerichte uitwerking van het PAP. Versterken vaktechnische kwaliteiten (cursus)
– 8 dagdelen opstellen actieplan voor vrijwilligerswerk, stages of pilot opdrachten en onderzoeken netwerkmogelijkheden

Klanten forum enonline coaching


Training, opstart, netwerk


Ontwikkeltrajectfase 2


2. Activeringsfase:
voorbereiding

2 maanden

Uitvoering activiteiten


Maand 3 en 4 → Onderzoeken markt en afspraken over praktijk opdrachten

– 8 dagdelen marktonderzoek op basis van de bedrijfs- en branchegerichte uitwerking met contactmogelijkheden en opdrachtformulering
– 8 dagdelen contactmogelijkheden voor netwerkbijeenkomsten en verzorgen deelname hieraan evenals het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden
– 16 dagdelen uitvoeren meest kansrijke opties uit het actieplan. Contacten leggen, afspraken maken en gesprekken voeren. Start met de uitvoering van praktijkopdrachten

Klanten forum enonline coaching


Continu


Ontwikkeltrajectfase 3


3. Activeringsfase:
uitvoering
2 maanden

Uitvoering activiteiten


Maand 5 en 6 → Uitvoering praktijk opdrachten

– 24 dagdelen uitvoeren praktijkopdrachten in vrijwillige werkverbanden, als stage bij bedrijven of als voorbereiding voor ZZP-er. Actief netwerken in diverse verbanden
– 8 dagdelen evaluatie PAP en verder concretiseren toekomstperspectief op werk. Eindrapportage traject met gerealiseerde resultaten, evaluatie en advies voor het vervolg

Klanten forum enonline coaching


Continu


Toelichting programma


In onze aanpak krijgt elke deelnemer een vaste begeleider voor de coaching. Door intensieve aandacht voor de persoon met zijn behoeften en persoonlijke omstandigheden, evenals andere randvoorwaarden, krijgt de deelnemer zicht op de haalbaarheid van zijn ideeën en de eigen mogelijkheden en beperkingen. De begeleider brengt zijn ervaring en deskundigheid in en zorgt voor aanvullende leerstof en opdrachten waar dat nodig is.

Na het intakegesprek volgen begeleidingsgesprekken waarbij de voortgang wordt besproken met betrekking tot de inhoudelijke planontwikkeling evenals de ontwikkeling van de competenties. De deelnemer krijgt opdrachten om zaken uit te zoeken. Hij moet actief zelf aan het werk met voorbereidende werkzaamheden, planontwikkeling, afspraken maken, contacten leggen enz. als concrete voorbereiding om praktijkopdrachten te krijgen. Deelnemer en begeleider leren elkaar goed kennen en de deelnemer leert om zelf de verantwoordelijkheid voor zijn ontwikkeling te dragen en hij groeit bewuster naar een actieve (werk)situatie.

Met deze aanpak wordt de deelnemer 6 maanden lang actief in denken en doen gestimuleerd, met als doel dat de deelnemer het gevoel heeft meer controle te hebben gekregen over zijn eigen situatie en het vertrouwen in zijn eigen capaciteiten om iets te bereiken. Belangrijk bij dit gevoel is dat wat je wilt bereiken ook bij je past, dat je er zelf voor kiest. Op deze wijze komt de begeleider ook tot een zorgvuldige beoordeling en ontwikkeling van de talenten, (vaktechnische) kwaliteiten en vaardigheden van de deelnemer.