Wat doet Startsein?

Wij helpen inwoners op weg naar werk. Dat kan betaald of onbetaald werk zijn, werk in loondienst of als ZZP-er. Met een ontwikkeltraject van 6 maanden worden de werkmogelijkheden onderzocht die het beste bij de inwoner passen. Samen met een vaste begeleider die de wijk, de mensen en de marktmogelijkheden goed kent.

Onze visie en aanpak


Startsein is een vernieuwend, oplossingsgericht re-integratie bedrijf dat mensen helpt op weg naar werk. Wij geloven in de ontwikkeling van de mogelijkheden die ieder mens in zich heeft. Onze visie hierbij is gericht op het actief stimuleren van deze mogelijkheden door het verder onderzoeken en ontwikkelen van de ideeën, talenten en competenties van mensen. Met als resultaat een verantwoorde realisatie van hun plannen voor re-integratie naar werk die passen bij hun situatie en mogelijkheden.

Wij weten dat iedereen vanuit zijn eigen kracht het vermogen heeft om werk te verrichten dat bij hem of haar past. Wij weten ook dat het ontwikkelen van een ondernemende houding hierbij essentieel is om succesvol aan werk te komen. Wij ondersteunen mensen intensief bij het vinden van werk in de meest passende vorm. Hierbij houden we rekening met belemmeringen die zich in het dagelijkse leven van klanten voordoen en we onderzoeken samen welke mogelijkheden er bestaan rekening houdend met deze belemmeringen.

Al onze coaches zijn zelf werkzaam als zelfstandig ondernemer en brengen hun ervaring en netwerkcontacten in bij de begeleiding van onze klanten. Zij hebben jarenlange ervaring en bewezen kracht in het begeleiden van mensen naar werk in loondienst of naar zelfstandig ondernemerschap. De wensen en mogelijkheden van de klant staan centraal in onze begeleiding van ontwikkeltrajecten.

Het nieuwe werken


Het nieuwe werken is een niet te stoppen trend op de arbeidsmarkt. Naast de meer traditionele werknemer – werkgever relatie, waarbij de werknemers in loondienst zijn en op kantoortijden werken, komen er steeds meer variaties. Het aantal ZZP-ers neemt steeds verder toe. Ook combineren mensen steeds vaker een baan in loondienst met werkzaamheden als freelancer of ZZP-er. De informatiesamenleving maakt het steeds beter mogelijk dat mensen op eigen tijden hun werkzaamheden vervullen. Hierdoor is het mogelijk om werk en privé flexibel op elkaar af te stemmen.

Startsein werkt actief aan de mogelijkheden voor flexibilisering om op creatieve wijze samen tot een goede invulling en balans van werk en privé te komen. Wij helpen onze klanten bij het vinden van stageplekken, werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk, onbetaald en betaald werk in vele vormen. Zo versterken onze klanten hun eigen netwerk en arbeidsmarktpositie en leveren een bijdrage aan de lokale economie.

In de uitvoering werkt Startsein nauw samen met de wijkteams. wijkcoaches, gemeente en andere partners die werkzaam zijn op het gebied van re-integratie en gaan we op zoek naar mogelijkheden. Samenwerking en verbinding helpen mensen vooruit en zo ook de lokale economie. We hebben ervaring in het ontwikkelen van coöperaties en sociale ondernemingen. Deze ervaring stellen wij graag ten dienste van lokale samenwerkingsverbanden.

Arbeidsmarkt in beweging


De arbeidsmarkt van morgen ziet er anders uit. De vraag naar vakmensen zal blijven groeien en ook de flexibiliteit zal de komende jaren verder toenemen. Ook zien we dat steeds meer mensen als zelfstandige aan de slag gaan. Onze begeleiders helpen de klant om hiervoor een realistisch plan te maken met de situatie van de klant als uitgangspunt. Dat plan kan zich richten op het vinden van werk in loondienst, maar ook om als zelfstandige aan de slag te gaan.

Bij deze ontwikkeling zal door de participatiewet ook meer werk moeten komen voor mensen met een beperking dan wel afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vraagt de komende jaren veel creativiteit van alle betrokkenen om deze voorzieningen en banen te realiseren.

Hierdoor is de focus van re-integratie toekomstig veel sterker gericht op het benutten van het arbeidsvermogen van mensen en dit te activeren met als doel duurzame werkplekken. Iedereen zal aangesproken worden om naar eigen vermogen bij te dragen en dit kan verschillende vormen krijgen:

  • aangepaste en duurzame werkplekken waarbij werkgever en werknemer samen maatwerk oplossingen realiseren

  • zelfstandig ondernemerschap waarbij ook een meer groepsgerichte aanpak ingezet kan worden voor het ontwikkelen van de benodigde competenties

  • sociale ondernemingen (coöperaties) waarbij sociale wijkteams actief bijdragen aan re-integratie door een wijkgerichte aanpak.